Przestępstwa przeciwko rodzinie

Prokurator Rejonowy w Kępnie skierował do Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 39 letniego mieszkańca powiatu kępińskiego, podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych, niealimentację, uporczywe nękanie i niestosowanie się do zakazu zbliżania się do żony.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator ustalił, że mężczyzna wyrokiem Sądu Rejonowego w Kępnie z 16 grudnia 2016 r. został skazany za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad żoną. W ramach wyroku Sąd orzekł wobec niego między innymi zakaz polegający na powstrzymywaniu się od kontaktowania osobiście, pisemnie, telefonicznie, i za pośrednictwem internetu z pokrzywdzoną poza sprawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej i zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 20 m przez okres 3 lat od uprawomocnienia wyroku.

W dniu 28 lutego 2017 r. Prokurator Rejonowy w Krotoszynie przedstawił 41 letniemu mieszkańcowi powiatu krotoszyńskiego zarzuty dotyczące popełnienia 2 przestępstw na szkodę żony.    
Jak ustalono w oparciu o zgromadzony materiał w okresie pomiędzy wrześniem 2012 roku,  a lutym 2017 roku, podejrzany wielokrotnie znęcał się psychicznie i fizycznie nad wspólnie zamieszkującej z nim żoną, a także groził jej pozbawieniem życia, przy czym groźba ta wzbudziła u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona.