Przestępstwa przeciwko mieniu

Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp zakończył skierowaniem aktu oskarżenia śledztwo przeciwko 8 osobom mieszkańcom województwa wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego  w wieku 30 do 50 lat ,  którym zarzucono min oszustwa na szkodę instytucji zajmujących się dysponowaniem środkami unijnymi oraz pranie brudnych pieniędzy.
Postępowanie pod nadzorem tutejszej jednostki Prokuratury prowadziła delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu.

Prokurator Rejonowy w Krotoszynie nadzoruje postępowanie przeciwko 25 letniemu mieszkańcowi jednej z podkrotoszyńskich  miejscowości podejrzanemu o zniszczenia mienia oraz kierowania gróźb karalnych.
Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, Prokurator zarzucił podejrzanemu dopuszczenie się w okresie pomiędzy 6 a 19 listopada 2017 w Krotoszynie łącznie 4 czynów.