Inne przestępstwa

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. umorzyła śledztwo w sprawie zgonu w dniu 27 lipca 2016 ,  mieszkanki Ostrowa Wlkp. na podstawie art. 17§1 pkt 11 k.p.k. to jest wobec stwierdzenia, braku możliwości kontynuowania postępowania przeciwko konkretnej osobie.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, Prokurator dokonał obszernej weryfikacji stanu faktycznego i ustalił, że w godzinach wieczornych w dniu 26 czerwca 2016 r. poprzedzającym zgon, doszło pomiędzy pokrzywdzoną, a inną pozostającą z nią w relacjach towarzyskich ustaloną osobą do kłótni.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała akt oskarżenia przeciwko 42 letniej mieszkance jednej z podkaliskich miejscowości, której zarzucił znęcanie się w okresie pomiędzy marcem 2015 a marcem 2017 r. nad psami różnych ras poprzez narażenie ich na utratę zdrowia w wyniku rażącego niechlujstwa i zaniedbania w postaci niezapewnienia im właściwej opieki, dostępu do wody i prawidłowego karmienia, utrzymywania psów w niewłaściwych warunkach bytowania.
Jak ustalił Prokurator psy przetrzymywane były w okresie objętym zarzutem w klatkach bez możliwości swobodnego poruszania się i zachowania naturalnej pozycji, a także wystawione były na działanie warunków atmosferycznych zagrażających ich zdrowiu w stopniu znacznym.