Na obszarze działania Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim funkcjonuje siedem prokuratur rejonowych. Mają one siedziby w Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie i Pleszewie.

Największa z powyższych jednostek jest Prokuratura Rejonowa w Kaliszu, w której zatrudnionych jest 18 prokuratorów i asesorów, o rocznym wpływie 5.140 spraw (2011r.). W Prokuraturze Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim jest 12 etatów prokuratorskich i asesorskich  a w 2011r. wpłynęło do niej 3.473 sprawy. Pozostałe prokuratury rejonowe są zdecydowanie mniejsze. Mają po cztery etaty prokuratorskie a roczny wpływ spraw do nich wyniósł w 2011r. od 1.164 spraw (Kępno) do 1.325 spraw (Ostrzeszów).

prokuratury rejonowe