Ostrów Wielkopolski, dnia 2 listopada 2017 r.

 

PO VII WB 262.30.2017

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

 

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa  (Dz.U.2017.729) Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, informuje o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, tj. drewno opałowe pozyskane z wycinki.

 

Zakres i termin przeprowadzenia przetargu – plik do pobrania: 

http://www.ostrow.po.gov.pl/przetargi/2017/drewno/004.%20Ogłoszenie%20o%20sprzedaży%20drewna%2002.11.2017.pdf