Prokurator Rejonowy w Kępnie nadzoruje postępowanie przeciwko burmistrz jednej z miejscowości powiatu ostrowskiego podejrzanej o złośliwe naruszanie w okresie pomiędzy 2013 a 2016 r. praw pracowniczych podległych jej służbowo urzędników.
W ramach postępowania nadzorowanego przez Prokuratora zgromadzono obszerny materiał dowodowy, a także przesłuchano szczegółowo kilkudziesięciu świadków w osobach byłych i obecnych pracowników w/w urzędu.


W oparciu o kompleksową analizę karnoprawną materiału dowodowego Prokurator przedstawił zarzut  działania na szkodę trzech pracownic urzędu , w ramach którego wskazał, że podejrzana pełniąc obowiązki pracodawcy złośliwie i w zamiarze wyrządzenia krzywdy poprzez działanie sprzeczne z interesem pracownika naruszała prawa podległych jej pracowników do poszanowania ich godności i ochrony prywatności,
Powyższe zachowanie zakwalifikowane zostało jako występek złośliwego naruszania praw pracowniczych z art. 218§ 1a.kodeksu karnego co zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Przesłuchana w charakterze podejrzanej nie przyznała się do zarzucanych jej czynów i skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
Postępowanie pozostaje w toku, stronom postępowania przysługuje prawo do zapoznania się z materiałem zgromadzonym w sprawie i złożenie ewentualnych wniosków dowodowych w celu jego uzupełnienia.
       
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
                            
Maciej Meler