Sąd Rejonowy w Kaliszu wyrokiem z dnia 27 października 2017 r. uznał wójta jednej z podkaliskich miejscowości za winnego zarzucanego mu przez Prokuratora w akcie oskarżenia czynu.
58 latek  został uznanym za winnego zachowania polegającego na tym, iż pełniąc funkcje funkcjonariusza publicznego podczas czynności prawnej zawarcia związku małżeńskiego, którą prowadził w listopadzie 2015 r. w budynku urzędu gminy nie dopełnił obowiązków w zakresie procedury i formy ceremonii, w ten sposób, że prowadził w/w uroczystość w stanie nietrzeźwości nie mniejszym niż 2,4 promila alkoholu we krwi.


Sąd uznał jednocześnie, powyższym zachowaniem skazany działał na szkodę pokrzywdzonych nupturientów oraz naraził na uszczerbek utraty zaufania społecznego interes publiczny.
Za powyższy czyn orzeczona została kara 100 stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości  każdej stawki na 50 zł ( tj. 5000 zł ), skazany będzie również musiał pokryć koszty postępowania.
Orzeczenie jest nieprawomocne.

Komunikat stanowi rozwinięcie komunikatów z marca i kwietnia 2017 r.
http://www.ostrow.po.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1387:prokurator-zaskarzyl-postanowienie-sadu-o-umorzeniu-postepowania-wobec-wojta-udzielajacego-slubu-w-stanie-nietrzezwosci&catid=86&Itemid=507

http://www.ostrow.po.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1393:sad-okregowy-w-kaliszu-uwzglednil-zazalenie-prokuratora-na-decyzje-o-umorzeniu-postepowania-wobec-wojta-udzielajacego-slubu-w-stanie-nietrzezwosci&catid=86&Itemid=507
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

Maciej Meler