Prokurator Rejonowy w Jarocinie skierował do Sądu Okręgowego w Kaliszu akt oskarżenia przeciwko 28 letniemu obywatelowi Rosji i Niemiec podejrzanemu o przywóz do Polski i posiadanie substancji odurzających i psychotropowych.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w tym przeprowadzone opinie biegłych Prokurator przedstawił uprzednio karanemu mężczyźnie zarzut wewnątrzwspólnotowego nabycia środków odurzających w postaci 170 gramów żywicy konopi, 22 gramów ziela konopi, oraz 14 gramów amfetaminy i przewozu jej z państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej., a także kierowania pojazdem znajdując się pod wpływem działania środka odurzającego.


W oparciu o przeprowadzone opinie biegłych ustalono, że wwieziona na teren Polski ilość w/w substancji była wystarczająca do wytworzenia co najmniej kilkuset porcji konsumpcyjnych co pozwoliło zakwalifikować w/w ilość jako wypełniającą ustawowe znamię „ znaczności” w rozumieniu art. 55 ust 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego, mężczyzna przyznał się przed Prokuratorem do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia które pozostały w korelacji z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.
Zarzucone mu przestępstwa zagrożone są karą od 3 lat pozbawienia wolności.
Z uwagi na zagrożenie surową karą i możliwość utrudniania postępowania Prokurator w jego toku skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec mężczyzny środka w postaci tymczasowego aresztowania do którego Sąd w pełni się przychylił.
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

Maciej Meler