Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp. skierował do Sądu wniosek o skazanie 59 letniej mieszkanki Ostrowa Wlkp. oskarżonej o wprowadzenie do obrotu środków spożywczych , w których ujawniono pałeczki salmonelli.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w tym przeprowadzone opinie biegłych Prokurator przedstawił kobiecie zarzut nieumyślnego wprowadzenia w wyniku nie przestrzegania zasad higieny i nie posiadania odpowiednich warunków do przechowywania szkodliwych dla zdrowia człowieka środków spożywczych w postaci 4 tortów, które następnie zostały sprzedane przez nią rodzicom uczniów jednego z ostrowskich gimnazjów i spożyte podczas uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych.

Powyższe jak ustalił prokurator spowodowało zatrucie pokarmowe z objawami zaburzeń gastrycznych i ogólnych u 57 osób.
W oparciu o przeprowadzone w sprawie opinie biegłych stwierdzono w/w produktach spożywczych obecność pałeczek Salmonella Enteritidis.
Dokonane w sprawie ustalenia pozwoliły na przedstawienie w/w zarzutu z art. 96 ust 1 i 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zagrożonego karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.
Przesłuchana w charakterze podejrzanej kobieta przyznała się do zarzucanych jej czynów i złożyła wyjaśnienia które pozostały w korelacji z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.
Na podstawie powyższego Prokurator przychylił się do wniosku oskarżonej i skierował do Sądu wniosek w trybie 335§ 1 kpk o wymierzenie jej kary grzywny w wymiarze 2000 zł oraz zobowiązania do pokrycia kosztów postępowania.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

Maciej Meler