Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. nadzoruje postępowanie przeciwko członkom zorganizowanej grupy zajmującej się produkcją, handlem, obrotem i przemytem produktów tytoniowych i spirytusowych.
Pod nadzorem Prokuratora Centralne Biuro Śledcze Policji dokonało w dniu 22 czerwca 2017 r. jednoczesnego zatrzymania 13 osób, w tym trzech obywateli Ukrainy i jednego obywatela Rumuni, w skład grupy wchodzili również mieszkańcy województwa wielkopolskiego oraz łódzkiego.


Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw karnoskarbowych skutkujących narażeniem na uszczuplenie należności publicznoprawnych z tytułu akcyzy w łącznej kwocie co najmniej 14.000.000 zł.
Prowadzone postępowanie ma charakter rozwojowy, w toku przeprowadzonych przeszukań  zabezpieczono znaczne ilości wyrobów tytoniowych.
Czyny zarzucone podejrzanym  zgodnie z kodeksem karnym zagrożone są karą od 1 roku do 10 lat pozbawienie wolności.
Prokurator w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy skierował do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. wobec 7 podejrzanych wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania.
W zakresie 5 osób Sad przychylił się do stanowiska Prokuratora i zastosował wobec zatrzymanych tymczasowy areszt, wobec pozostałych podejrzanych zostały zastosowane środki wolnościowe.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
Maciej Meler