Ostrów Wielkopolski, dnia 2 czerwca 2017 r.

PO VII WB.261.1.2017

Stosownie do treści art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, uzupełnia plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku, dodając pkt.3:

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielania zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

3.

 

Usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów prokuratur rejonowych okręgu ostrowskiego:

1. Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim - ul. Sądowa 2,

2. Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie - Park Wojska Polskiego 2,

3. Prokuratura Rejonowa w Pleszewie - ul. Kościelna 1,

4. Prokuratura Rejonowa w Jarocinie - Al. Niepodległości 19,

5. Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie - ul. Zamkowa 33.

usługa

Przetarg nieograniczony

71.600,00 zł

III kwartał 20017 r.

 

Plik do pobrania:

http://www.ostrow.po.gov.pl/przetargi/2017/plan_17/plan_na_17b.pdf