Prokurator Okręgowy w Ostrowie Wlkp. zakończył skierowaniem aktu oskarżenia śledztwo przeciwko 40 letniej lekarce podejrzanej o narażenie pacjentki na niebezpieczeństwo i nieumyślne spowodowanie jej zgonu.
W ramach przeprowadzonego postępowania, Prokurator zgromadził obszerny materiał dowodowy, w tym uzyskał kompleksową opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej, w oparciu o której ustalenia zarzucił podejrzanej, że pełniąc w grudniu 2014 r. w funkcje lekarza dyżurnego w na jednym z oddziałów ZZOZ w Ostrzeszowie pomimo istniejących ku temu wskazań medycznych działając z zamiarem ewentualnym ( to jest godząc się z przewidywalnymi konsekwencjami)  poprzestając na leczeniu objawowym, zaniechała podjęcia niezbędnych badań diagnostycznych, co w konsekwencji doprowadziło do nie podjęcia natychmiastowego zabiegu operacyjnego wskutek czego naraziła 27 letnia pacjentkę na utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieumyślnie doprowadziła do jej zgonu.


Z ustaleń powołanych w sprawie biegłych wynikało, że przeprowadzenie właściwego procesu diagnostycznego i leczniczego dawałoby wysokie szanse uratowania pacjentki.   
Przesłuchana w toku postępowania, podejrzana nie przyznała się do zarzucanego jej czynu, odmówiła składania wyjaśnień bądź ustosunkowania się do ustaleń wynikających z zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.
Zgodnie z kwalifikacją przyjętą w akcie oskarżenia podejrzanej grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.  Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
                            
Maciej Meler