W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi możliwości spowodowania zagrożenia epidemiologicznego wirusem HAV odpowiedzialnego za wirusowe zapalenie wątroby typu A Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. z urzędu wszczęła śledztwo w przedmiotowej sprawie.
Postępowanie prowadzone jest w kierunku zweryfikowania informacji o możliwości zaistnienia przestępstwa z art. 165§1 pkt 1 kodeksu karnego to jest sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego lub szerzenia się choroby zakaźnej.

Postępowanie prowadzone jest „w sprawie” i na obecnym etapie Prokurator zlecił Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp. wykonanie niezbędnych czynności, w tym uzyskania dokumentacji z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wlkp. a także wystąpił o dane medyczne z placówek, w których mają znajdować się osoby hospitalizowane w związku z podejrzeniem zarażeniem wirusem żółtaczki pokarmowej.    
Jednocześnie kompleksowa karnoprawna ocena niniejszego zdarzenia może nastąpić dopiero po przeprowadzeniu całości postępowania i wyjaśnieniu wszystkich okoliczności w sprawie.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
                            
Maciej Meler