Postanowieniem z dnia 13 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu umorzył postępowanie w  sprawie wójta jednej z podkaliskich miejscowości, któremu Prokurator w akcie oskarżenia zarzucił, iż będąc funkcjonariuszem publicznym podczas czynności prawnej zawarcia związku małżeńskiego, którą prowadził w listopadzie 2015 r. w budynku urzędu gminy nie dopełnił obowiązków w zakresie procedury i formy ceremonii, w ten sposób, że prowadził w/w uroczystość w stanie nietrzeźwości nie mniejszym niż 2,4 promila alkoholu we krwi czym działał na szkodę pokrzywdzonych.
Z powyższym rozstrzygnięciem nie zgodził się Prokurator, który zaskarżył do Sądu Okręgowego powyższe postanowienie podnosząc mające wpływ na treść wydanego postanowienia naruszenia przepisów procedury karnej.


Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu przychylił się do argumentacji Prokuratora i  uchylił zaskarżone postanowienie Sądu Rejonowego oraz przekazał sprawę Sądowi I Instancji do merytorycznego rozpoznania.

Komunikat stanowi rozwinięcie komunikatu z marca 2017 r. http://www.prokuratura.kalisz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1387:prokurator-zaskarzyl-postanowienie-sadu-o-umorzeniu-postepowania-wobec-wojta-udzielajacego-slubu-w-stanie-nietrzezwosci&catid=86&Itemid=507
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
Maciej Meler