Ostrów Wielkopolski, dnia 1 marca 2017 r.

PO VII WB.261.1.2017

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, stosownie do treści art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164, ze zmianami), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, które przewiduje przeprowadzić w 2017 roku:

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielania zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Usługi polegające na bieżącym sprzątaniu i utrzymaniu w czystości pomieszczeń oraz terenów przylegających do budynków Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych położonych w Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie i Pleszewie.

usługa

Zapytanie o cenę

190.000,00 zł

I kwartał 2017 r.

2.

 

Wykonywanie usługi w zakresie przewozu zwłok, przechowywania zwłok oraz udostępnianie pomieszczeń do przeprowadzenia sekcji i oględzin zwłok ludzkich na potrzeby prokuratur okręgu ostrowskiego – z podziałem na zadania.

usługa

Przetarg nieograniczony

513.000,00 zł

II kwartał 20017 r.

 

 

Plik do pobrania: 

http://www.ostrow.po.gov.pl/przetargi/2017/plan_17/plan_na_17.pdf