Ostrów Wielkopolski, dnia 29 grudnia 2016 r.

Sprawa nr

PO.IIIG.230.87.2016

 

 

Do wszystkich Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: Zamówienie na usługi społeczne prowadzone w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) pn.: „Ochrona osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i podległych jej jednostkach organizacyjnych”

 

INFORMACJA z otwarcia ofert

Zamawiający Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), przekazuje informację z otwarcia ofert.

  1. Złożone oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena brutto oferty w zł

1.

konsorcjum firm:

PROTECTOR SERVICE Sp. z o.o. – lider konsorcjum, ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań,

Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o. - konsorcjant

ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań

486.636,68

2.

Biuro Usług Detektywistyczno Ochronnych "LEX" Sp. z o.o., ul. Poznańska 95, 62-800 Kalisz

538.286,54

3.

Spółdzielnia Inwalidów PROSNA w Kaliszu

ul. Widok 2a, 62-800 Kalisz

526.651,58

 

  1. Kwota ogółem brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 640.000,00 zł.