Struktura organizacyjna Prokuratury Okręgowej

Prokuraturą Okręgową w Ostrowie Wlkp. kieruje Prokurator Okręgowy i jego Zastępca.

W strukturze Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. wyodrębniono:

  • Wydział I Śledczy,
  • Wydział IV Organizacyjno-Sądowy, w tym Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz
  • Wydział VII Budżetowo-Administracyjny,
  • Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
  • Starszy Inspektor do Spraw Obronnych,
  • Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
  • Audytor Wewnętrzny.

 

Wykaz wydziałów w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wlkp. oraz osób sprawujących w nich funkcje kierownicze.

 

 

Kierownictwo:

 

 

Prokurator Okręgowy

prokurator Paweł Szymanowski

tel. 62 595 71 04

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prokurator Cecylia Majchrzak

tel. 62 595 71 04

 

 

 

Wydział I Śledczy

 

 

Naczelnik Wydziału

 prokurator Maciej Antczak

tel. 62 595 72 06

 

 

 

Wydział IV Organizacyjno-Sądowy

   

Naczelnik Wydziału

prokurator Mariola Pera

tel. 62 595 71 14 

 

 

 

Dział do Spraw
Informatyzacji i Analiz

   

Kierownik

prokurator Aleksandra Różańska

tel. 62 595 74 15

 

 

 

Wydział VII Budżetowo-Administracyjny

 

 

Dyrektor Finansowo-Administracyjny

Monika Wojtasik

tel. 62 595 73 13

Główny Księgowy

Krzysztof Kaźmierczak

tel. 62 595 73 19

 

 

 

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 

 

Pełnomocnik do Spraw Ochrony
Informacji Niejawnych

Leszek Sieradzki

tel. 62 595 73 09

 

 

 

Starszy Inspektor do Spraw Obronnych

Leszek Sieradzki

tel. 62 595 73 09

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Mikołaj Leraczyk

tel. 62 595 73 15

 

 

 

Audytor Wewnętrzny

Kazimierz Glinkowski

tel. 62 595 73 14